Architektúra a projekcia

Ing.arch. Radoslav Stráňava

Okružná 112/18
Čadca 022 04,

0904 273 913
stranavarado@gmail.com

Príspevok pre zateplenie rodinných domov

Pre majiteľov starších rodinných domov, ktoré sa plánujú zatepliť, alebo boli zateplené v nedávnej dobe,  sa objavila v médiách dobrá správa. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR by malo v termíne po 1.1.2016 zverejniť výzvu na predkladanie žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu, ktorého maximálna výška môže dosiahnuť až 6500 eur. Na tento účel by malo byť v roku 2016 vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. O príspevok budú môcť požiadať majitelia rodinných domov pred zateplením, alebo aj po zateplení, ktoré bolo zrealizované po 31.12.2014. Výška príspevku bude závisieť od toho, aké budú dosiahnuté tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov ( okná, dvere), strechy a o koľko sa zníži potreba tepla na vykurovanie rodinného domu. Pri kvalitnejšom zateplení a nižšej potrebe tepla na vykurovanie je najväčšia možnosť dosiahnuť maximálnu hodnotu príspevku, ktorý môže zahŕňať aj náklady na projektovú dokumentáciu ( do výšky 500 eur). Ministerstvo kladie veľký dôraz na kvalitu prevedenia zateplenia a preto získanie príspevku je podmienené pomerne prísnymi podmienkami. Na zateplenie je potrebné mať spracovaný projekt vrátane projektového energetického hodnotenia a položkového rozpočtu. Musí byť použitý tepelnoizolačný systém, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému a zhotoviteľ musí mať na realizáciu tepelnoizolačného systému správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom. Po ukončení zateplenia rodinného domu bude spracovaný energetický certifikát. Uvedené podmienky dávajú o niečo väčšiu šancu plánovaným zatepleniam, než tým, ktoré už boli zrealizované. Po 1.januári 2016 sa výrazne zvyšujú požiadavky technickej normy na zateplenie a projekty riešené po tomto termíne už budú musieť tieto požiadavky spĺňať. Pri zateplení striech sa požiadavka normy najviac sprísňuje až na 2-násobnú úroveň doterajšieho stavu a znamená to hrúbku zateplenia napríklad pri minerálnej vlne až okolo 40 cm.

 Podrobnú informáciu o príspevku na zateplenie rodinného domu je možné nájsť na webových stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v časti aktuality.

Ing.arch.Radoslav Stráňava

7.10.2015