Architektúra a projekcia

Ing.arch. Radoslav Stráňava

Okružná 112/18
Čadca 022 04,

0904 273 913
stranavarado@gmail.com

Kto je architekt?

 Slovo architekt pochádza z gréckeho slova architekton, kde archi znamená vedúci a tekton je tesár, alebo staviteľ. Grécke slovo tekton je použité aj v gréckom originále Nového zákona a to v súvislosti s pozemským povolaním Ježiša Krista, o ktorom sa píše, že bol tekton - tesár, alebo syn tesára. ( Evanjelium podľa Matúša 13,55 a podľa Marka 6,3).

Ako architekton - staviteľ je spomínaný v Novom zákone aj apoštol pohanov Pavol, keď píše o sebe : " Ako múdry staviteľ (architekton) položil som základ... lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus." ( 1.list Korintským 3,10.11).

Pre mňa ako architekta je to veľká česť, že môžem robiť povolanie, ktoré má aspoň  maličkú spojitosť so zemským povolaním toho najvzácnejšieho človeka, ktorý kedy na zemi žil, Božieho Syna, Ježiša Krista.