Architektúra a projekcia

Ing.arch. Radoslav Stráňava

Okružná 112/18
Čadca 022 04,

0904 273 913
stranavarado@gmail.com

Obvodové murivo pre nízkoenergetické domy

Odporúčaná hodnota pre nízkoenergetickú výstavbu
Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,20 - 0,25 W/(m2.K)
Normová hodnota pre novostavby všeobecne Ua= 0,22, RN=4,4 (od 1.1.2016)
       
Skladby obvodovej steny POROTHERM Tepelný odpor            Ru ( m2.K/W) Súč.prestupu tepla      U (W/m2K) Poznámka
POROTHERM 30 Profi na lepiacu maltu +120 mm EPS ( s omietkami) 5,08 0,19  
POROTHERM 30 Profi na lepiacu maltu +100 mm minerálnej vlny ( s omietkami) 4,38 0,22  
POROTHERM 38 Ti Profi na lepiacu maltu +80 mm EPS ( s omietkami) 4,96 0,2  
POROTHERM 38 Ti Profi na lepiacu maltu +80 mm minerálna vlna ( s omietkami) 4,81 0,2  
POROTHERM 50T Profi + vonkajšia termoomietka 30 mm 6,70 0,15

Vhodné aj pre

pasívne domy

POROTHERM 44 T profi + vonkajšia termoomietka 30 mm 5,91 0,17

Vhodné aj pre

pasívne domy

POROTHERM 38 T Profi + vonkajšia termoomietka 30 mm 5,13 0,19  
POROTHERM 30 T Profi Dryfix + vonkajšia termoomietka 30 mm 4,35 0,22  
       

Poznámka:Na murovanie rohov a ostení otvorov sa odporúča pužívať koncové tehly

( pri produktovej rade Ti, Ti Profi, Hi)

       
Skladby obvodovej steny YTONG Tepelný odpor            Ru ( m2.K/W) Súč.prestupu tepla      U (W/m2K) Poznámka
YTONG THETA+ 499 mm, P1,8-300 (bez omietok) 5,94 0,16

Vhodné aj pre

pasívne domy

YTONG LAMBDA+ 450 mm + YTONG Multipor 60 mm 6,49 0,15

Vhodné aj pre

pasívne domy

YTONG LAMBDA+ 450 mm,PDK, P2-350 (bez omietok) 5,06 0,19  
YTONG LAMBDA+ 375mm,PDK, P2-350 ( bez omietok) 4,21 0,228  
YTONG 375mm,PDK, P2-400 ( bez omietok) 3,71 0,258 Nevhodné pre nízkoenerget.domy
YTONG 375mm,PDK, P4-500 +80mm EPS ( s omietkami) 4,978 0,2  
YTONG 300mm, P2-350 ( bez omietok) 3,37 0,283 Nevhodné pre nízkoenerget.domy
YTONG 300mm, P4-500 +100mm EPS (s omietkami) 4,94 0,202  
       
Poznámka: Tepelný odpor Ru pri EPS 80mm je 2,051, pri EPS 100 mm 2,564
Ing.arch.Radoslav Stráňava 17.3.2015