Architektúra a projekcia

Ing.arch. Radoslav Stráňava

Okružná 112/18
Čadca 022 04,

0904 273 913
stranavarado@gmail.com

Okná - užitočné informácie

Základné pojmy

Uw ( U okno) – súčiniteľ prechodu tepla okna

Uf - súčiniteľ prechodu tepla rámu

Ug - súčiniteľ prechodu tepla skla

g- solárny faktor

 

Uw ( U okno) – súčiniteľ prechodu tepla okna

Výsledná hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna sa vypočíta zo vzorca, ktorý výrazne ovplyvňujú  hodnoty súčiniteľa prechodu tepla rámu a súčiniteľa prechodu tepla skla (a tiež plocha rámov, zasklenia, obvod zasklenia...).  Čím je hodnota súčiniteľa Uw nižšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti okna lepšie.

 

Normová požiadavka od 1.1.2016 pre novostavby               Uw= 1,0 W/(m2.K)

Normová požiadavka od 1.1.2021 pre novostavby               Uw= 0,6 W/(m2.K)

Platí aj pre dvere a presklené časti zasklených stien v obvodovej stene.

Požiadavka pre pasívne domy                                              Uw= 0,8 W/(m2.K)

Okná v šikmej strešnej konštrukcii

Normová požiadavka od 1.1.2016 pre novostavby               Uw= 1,4 W/(m2.K)

Normová požiadavka od 1.1.2021 pre novostavby               Uw= 1,0 W/(m2.K)

 

Izolačné dvojsklá dosahujú hodnoty súčiniteľa Ug 1,1 a menej, izolačné trojsklá Ug 0,8 a menej.

 

Solárny faktor g - vyjadruje schopnosť okná blokovať nežiadúce teplo od slnečného žiarenia, nižší solárny faktor znamená menej prítoku tepla. Napríklad číre dvojsklo má solárny faktor 0,8, po pridaní reflexnej vrstvy 0,5. Odporúčaná hodnota je viac ako 0,5. Ak sa teplo prechádzajúce cez okno príliš zablokuje, znamená to tiež, že v zimnom období sa nevyužijú tepelné zisky zo slnečnej energie prechádzajúcej cez okná, čo nie je žiadúce. Ako najideálnejšie technické riešenie sa ukazuje použitie exteriérových žalúzií, ktoré v lete chránia pred nežiadúcim prehrievaním a v zime v nočnom čase pri zatiahnutí zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti okien.

 

Montáž okien

 

            Odborná montáž okna a riešenie pripojovacej škáry zabezpečí, že okno bude mať požadované teplnotechnické vlastnosti nielen ako samostatný výrobok, akokoľvek kvalitný, ale aj ako zabudovaná konštrukcia.

  • Kotvenie okna sa realizuje zásadne mechanicky kotviacimi prostriedkami a nie iba montážnou penou, alebo lepidlom.
  • Vzdialenosti kotiev od seba sú 800 mm u drevených a hliníkových okien a 700 mm u plastových okien. Odstup kotiev od vnútorného rámu a od stĺpikov a priečnikov je 100-150mm.
  • Použitá izolačná pena musí vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou.
  • Zo strany interiéru sa izolačná pena chráni parotesnou fóliou.
  • Zo strany exteriéru sa izolačná pena chráni fóliou proti hnanému dažďu, ktorá zároveň musí byť paropriepustná.
  • Zabezpečiť dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérového parapetu.

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Odporúčaný link: www.slovenergookno.sk