Architektúra a projekcia

Ing.arch. Radoslav Stráňava

Okružná 112/18
Čadca 022 04,

0904 273 913
stranavarado@gmail.com

Zateplenie striech a stropov po 1.8.2016

Normová požiadavka (odporúčaná hodnota) U=0,15 (W/m2K), R=6,66 (m2K/W)
Cieľová odporúčaná hodnota U=0,10 (W/m2K), R=9,9 (m2K/W)
Platí aj pre strop nad vonkajším prostredím.

Strop nad nevykurovaným priestorom U=0,20 (W/m2K), R=5 (m2K/W)
Cieľová odporúčaná hodnota U=0,15 (W/m2K), R=6,66 (m2K/W)

Cieľové odporúčané hodnoty budú požadované od 1.1.2021